การอ่านพินอินในภาษาจีน
สัญลักษณ์สะกดเสียงทั้ง 2 เเบบเทียบเสียงเป็นอักษรไทย

 


    ในภาษาจีนมีเสียงวรรณยุกต์ 4 รูป 4 เสียง โดยใช้สัญลักษณ์บ่งบอกดังนี้

   อินผิง  ( เสียงสามัญ )

  หยางผิง  ( เสียงจัตวา )

  สั่งเซิง  ( เสียงเอก )

  ชวี่เซิง  ( เสียงโท )
  การวางวรรณยุกต์ให้วางไว้เหนือสระ กรณีที่ในหนึ่งคำมีสระหลายตัว ให้ทำดังนี้
   
    1.  เลือกวางที่ a ก่อน

    2.  ถ้าไม่มี a ให้มองหา e และ
    3.  ถ้ามี iu หรือ ui  ให้วางวรรณยุกต์ไว้ที่ตัวหลังสุด
  เสียงพยัญชนะเมื่อรวมกับสระเสียงผสม แล้วเปลี่ยนไป ได้เเก่
         uei   -   เอวย     เมื่อมีพยัญชนะนำหน้าจะออกเสียงเป็น   อุย  เเละเปลี่ยนการเขียนพินอินเป็น  _ui
       uen    -   เอวิน     เมื่อมีพยัญชนะนำหน้าจะออกเสียงเป็น  อุน  เเละเปลี่ยนการเขียนพินอินเป็น  _un
      การอ่านพินอินยังมีข้อกำหนดพิเศษที่ต้องศึกษา ยกตัวอย่างเช่น บางคำมีพยัญชนะต้นต่างกันเเต่สระเหมือนกัน
ออกเสียงตามรูปสระต่างกัน เป็นต้น ศึกษาเพิ่มเติมข้อกำหนดพิเศษได้ที่การเขียนพินอิน
 
          การเขียนพินอิน
Homework (บันทึกการบ้าน)
ตารางธาตุ
ลักษณะนามภาษาไทย
Regular and Irregular Verbs
 
Link
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เว็บไซต์ สสวท.
เว็บไซต์ เเข่งขันของ สพฐ.
 
Science in English
My World of Science pratom 6
My World of Science pratom 6-  เเปลไทยบทที่ 3 - 7
-  parts of bacteria
-  Parts of Microscope
Science pratom 5 (pdf) 
 
The Sun,Earth and Moon 
Cells-building blocks of life 
เเบบทดสอบ Unit 1
 
Gumchaihope's Channel