การกระเจิงของแสง
การกระเจิงของเเสง (scattering)

            เคยสงสัยไหมว่าทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้า?
         สีของท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา   ตอนกลางวันท้องฟ้าเป็นสีฟ้าส่วนตอนเช้าและตอนเย็นท้องฟ้าเป็นสีส้มแดงทั้งหมด  
  เกิดจากปรากฎการณ์ที่ เรียกว่า “การกระเจิงของแสง”
         การกระเจิงของแสง(Scattering) หมายถึง การที่คลื่นแสงเดินทางไปชนกับอนุภาคเล็กๆในอากาศ แล้วกระเด็นออกไปทุกทิศทาง
  แสงประกอบด้วยครื่นแสง 7 สี ที่รวมกันเป็นสีขาว ได้แก่ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง โดยที่ความยาวคลื่นจะต่างกันไป

                    <ม่วง> สั้นที่สุด ====ความยาวคลื่น===== ยาวที่สุด <แดง>

         ซึ่งความยาวของคลื่นแสงแต่ละสีนี้มีส่วนสัมพันธ์ต่อการกระเจิงของแสงโดย แสงที่มีความยาวคลื่นน้อยจะกระเจิงมาก ได้แก่
  แสงสีม่วง คราม น้ำเงิน ส่วนแสงที่มีความยาวคลื่นมาก เหลือง แสด แดง จะกระเจิงน้อย
         ในเวลากลางวันแสงอาทิตย์ทำมุมชันกับพื้นโลก แสงจะเดินทางผ่านบรรยากาศเป็นระยะทางสั้นๆ แสงสีม่วง คราม และน้ำเงิน
  จะกระเจิงเต็มท้องฟ้า เราจึงมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้า
         ในยามเช้าและยามเย็น แสงอาทิตย์ทำมุมลาดกับพื้นโลก แสงจะเดินทางผ่านบรรยากาศเป็นระยะทางยาว แสงสีม่วง ครามน้ำเงิน
  ซึ่งกระเจิงได้ดีที่สุด จะกระเจิงทิ้งไปมากเพราะระยะทางมาก ทำให้เหลือแสงสีแดง ส้ม ซึ่งกระเจิงได้น้อยมากเข้าตาเรา โดยแสงสีม่วง
  มีคุณสมบัติกระเจิงแสงได้ดีกว่าแสงสีแดงประมาณ 16 เท่า


Homework (บันทึกการบ้าน)
ตารางธาตุ
ลักษณะนามภาษาไทย
Regular and Irregular Verbs
 
Link
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เว็บไซต์ สสวท.
เว็บไซต์ เเข่งขันของ สพฐ.
 
Science in English
My World of Science pratom 6
My World of Science pratom 6-  เเปลไทยบทที่ 3 - 7
-  parts of bacteria
-  Parts of Microscope
Science pratom 5 (pdf) 
 
The Sun,Earth and Moon 
Cells-building blocks of life 
เเบบทดสอบ Unit 1
 
Gumchaihope's Channel