ลักษณะนามในภาษาจีน
 • คำที่1-10
 • 11-20
 • 21-30
 • 31-40
 • 41-50
 • 51-60
 • 61-70
 • 71=80
 • 81-90
 • 91-100
 • คำที่101-110
 • 111-120
 • 121-130
 • 131-140
 • 141-150
 • 151-160
 • 161-170
 • คำที่171-180
 • 181-190
 • 191-200
 • 201-210
 • 211-220
 
Homework (บันทึกการบ้าน)
ตารางธาตุ
ลักษณะนามภาษาไทย
Regular and Irregular Verbs
 
Link
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เว็บไซต์ สสวท.
เว็บไซต์ เเข่งขันของ สพฐ.
 
Science in English
My World of Science pratom 6
My World of Science pratom 6-  เเปลไทยบทที่ 3 - 7
-  parts of bacteria
-  Parts of Microscope
Science pratom 5 (pdf) 
 
The Sun,Earth and Moon 
Cells-building blocks of life 
เเบบทดสอบ Unit 1
 
Gumchaihope's Channel