50 ดีบุก (Tin)
Sn
มวลอะตอม - 118.710 จุดหลอมเหลว-  231.97
  จุดเดือด-          2602
   
- ภาชนะบรรจุ, เคลือบผิว - โลหะอ่อน เหนียว
- โลหะผสมทำทองบรอนซ์   สีขาวเงิน
- ภาชนะ Rewterware